Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag     8:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                  8:30 - 12:00 uur

Telefonische bereikbaarheid 
Maandag t/m vrijdag             8:30 - 12:00 uur
Woensdag                             niet telefonisch bereikbaar

Uw persoonlijke gegevens 
        • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. 
        • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. 
        • Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (naamgegevens, adres, mobielnummer, e-mailgegevens, verzekering e.d.) dient u 
           zo spoedig mogelijk aan de assistente kenbaar te maken (telefonisch, schriftelijk of mondeling). 

Uw gezondheid 
Wanneer u als patiënt door middel van het aanmeldingsformulier aangemeld bent, sturen wij u via e-mail een vragenlijst en gezondheidsverklaring toe met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven. Deze lijst kan ook tijdens uw eerste bezoek in onze praktijk ingevuld worden. Tussentijdse wijzigingen m.b.t. uw gezondheid dient u ons ook te laten weten!

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. 
Afspraken kunnen enkel telefonisch of per email gemaakt worden. 

Afspraken niet nakomen, wijzigen, annuleren en te laat komen
        • Mocht u de gemaakte afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u ruim van tevoren, dan wel tenminste 24 uur van 
           tevoren, de afspraak te wijzigen. 
        • Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk 
           niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven 
           als patiënt van onze praktijk. 
        • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden 
           voltooid of zelfs moet worden geannuleerd. 

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen. 
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. 
Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. 

Dienst/waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, dan wordt er waargenomen door Tandartsenpost Eindhoven. Houd u rekening met directe betaling tijdens waarneming door de tandartsenpost en neem uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. U krijgt uiteraard wel een nota of kwitantie mee, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekering. 
Het telefoonnummer van de Tandartsenpost Eindhoven is: 040 - 311 19 15.

Antwoordapparaat
Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u opstaan. 

Afspraakherinnering 
Wij sturen een afspraakherinnering via e-mail en/of SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan. 

Uw gegevens up-to-date 
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer, Emailadres of zorgverzekeraar). 

Behandelingen 
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondhygiëniste en maken indien nodig röntgenfoto’s bij onze patiënten. 

Begrotingen 
Wij streven er naar om iedereen zoveel als mogelijk een kostenbegroting te verstrekken van de geplande behandeling(en). Vraag er naar indien u deze niet ontvangen heeft en dit wenst.

Contact

  • Maandag t/m Vrijdag
  • 8:30 - 12:00
  • Woensdag NIET

Tel: 0499-571008

Openingstijden

  • Maandag t/m Donderdag
  • 8:30 - 12:3013:30 - 17:00

  • Vrijdag
  • 8:30 - 12:00

Spoed

In geval van spoed of dringende ongemakken kunt u contact opnemen met de Tandartsenpost Eindhoven op het telefoonnummer 040 - 311 19 15.

Meer info

De Spoeddienst

Spoedgevallen

Wij zijn aangesloten bij Tandartsenpost Eindhoven.

In geval van spoed of dringende ongemakken kunt u contact opnemen met
de Tandartsenpost Eindhoven op het telefoonnummer 040 – 311 19 15 
Tussen 10 uur 's avonds en 8 uur ‘s ochtends is de Tandartsenpost
uitsluitend bereikbaar voor acute spoedgevallen, zoals ondraaglijke
pijn, trauma of nabloedingen.
Het adres en andere informatie vindt u op
www.tandartsenposteindhoven.nl
Bel dus altijd eerst voor een afspraak op: 040 – 311 19 15

Contact formulier

Afspraak verzetten/afmelden